AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH

Specjalizujemy się w zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno małych jak i dużych wielofunkcyjnych obiektów o wysokim standardzie i prestiżu

Posiadamy koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-0248/12, uprawniającą nas do świadczenia usług polegających na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.

Uzyskaliśmy uprawnienia projektowe w zakresie tworzenia elektronicznych systemów alarmowych przeciwwłamaniowych do klasy SA4, jak również uprawnienia do projektowania zabezpieczeń obiektów zabytkowych i muzealnych.


ABN- Z NAMI BEZPIECZNIEJ
Copyright "mar"  2014